Husmark med polokrage

HUSMASK med POLOKRAGE

husmask med polokrage

Krok: Streamer 8 – 14

Förtyngning: Förtyngningstråd

Ribb: Koppartråd

Kropp: Påfågelherl

Mask: Gul och svart kanindubbing

Hackel: Brun tuppnacke eller sadel

BINDTIPS

Lite speciell teknik på den här flugan. Fäst in koppartråden och påfågeln längst bak. Gå fram med påfågeln cirka 2/3 på krokstammen. Fäst in tupphacklet framför påfågelkroppen. Linda en ”mask” med några varv gul och ett varv svart kanindubbing. Kroppshackla bak med fjädern och fäst den med några varv koppartråd. Ribba fram genom hacklet och masken fäst och avsluta. Klipp ner hacklet, färdig