Husmask med polokrage (s)

HUSMASK med POLOKRAGE (S)

Husmask med polokrage (S)

Krok: Streamer  10 – 14

Förtyngning: Metallskalle

Kropp: Påfågelherl  lindat runt bindtråden. Eller ribbat med tråden

Polokrage: Orange bindtråd eller silke

BINDTIPS

Flugan kan givetvis bindas med andra färger än orange. Och flugan kan givetvis bindas från början med den hotta färgen men det är en smaksak.