Skip Nymf

SKIP NYMF

skipnymf

Krok: Öring Tung X-tra lång 10-18 T.ex. Kamasan K 54

Ribb: koppartråd

Bakkropp: Haröredubbing

Thorax: Haröredubbing som är mer ”hårig”

Stjärt/rygg/ryggsköld: Brunfärgad fasan eller baksidan på naturfärgad

BINDTIPS

Flugan binds lite annorlunda men kommer man in i det så förstår man fördelarna med tekniken. Koppartråden fästs längst bak och bakkroppen dubbas fram till thoraxpartiet. Här fäster man in fasanfibrer med bindtråden. Viktigt är att måtta så att stjärtspröten blir lagom långa. ½ -1 kroppslängd ungefär. Fasanen fästs sedan fast utefter bakkroppen med koppartråden.  Vik fasanen bakåt och gör sedan en kula med koppartråd vid thorax. Dubba kulan med hårig dubbing fram till krokögat. Vik över fasanen, fäst och avsluta.