Fiskeregler

Fiskeregler Lilla Lövsjön 2017:

* Lilla Lövsjön är öppen för flugfiske året runt vid isfri sjö. Allt isfiske är förbjudet.

* Vid fiske skall giltigt och fullständigt ifyllt fiskekort medföras.

* Giltigt legitimation skall medföras.

* Max antal är 2 st regnbågar per kort. Om 2 st regnbågar är upptagna är kortet förbrukat och nytt kort måste lösas.

* Fiskekortsinnehavaren är skyldig att följa de anvisningar som finns på fiskekortet och som kan meddelas vid kortförsäljningsställena eller som anges på anslag vid fiskevattnet.

* Endast flugfiske med traditionell flugfiskeutrustning är tillåtet. Allt annat fiske är förbjudet, även fiske med kastkula eller liknande.

* Max ett spö per fiskare åt gången.

* Fiske får endast ske från land eller genom vadning med undantag för flytringsfiske under viss period (Se nedan).

* Flytringsfiske är tillåtet året runt vid isfri sjö med undantag för utloppsviken som ej får beträdas av flytringar . Flytring med åror är ej tillåtet.
(Se karta nedan).

* Barn under 16 år får fiska utan avgift i sällskap med målsman med giltigt fiskekort. Dock gäller 2 st regnbågar per kort.

* Gräskarp och Öringen är fredad och ska varsamt återsättas.

* Den som bryter mot dessa bestämmelser förlorar med omedelbar verkan sin fiskerätt.
Bestämmelser gäller vid laga ansvar.

* Allt olovligt fiske polisanmäls.

Ny-karta-Lilla Lövsjön platsmarkeringar

Flytringsfiske är tillåtet året runt  vid isfri sjö med undantag för utloppsviken som ej får beträdas av flytringar. Se bilden ovan.
Flytring med åror är ej tillåtet.  

Capture