Röjning av näckrosor 2023-06-11

OBS! Söndagen den 11/6 2023 kommer klubben att röja vissa platser i sjön från näckrosor. Syftet är att förbättra möjligheterna till flugfiske från land och genom vadning under sommar och tidig höst. Arbetet kommer att pågå mellan kl 10:00-14:00. Vi bedömer att då arbetet pågår så kommer detta att inkräkta på möjligheterna att bedriva flugfiske på ett bra sätt.