Fiskeregler

Gällande Fiskeregler Lilla Lövsjön (reviderade oktober 2022):
Fiskeregler Lilla Lövsjön
Riktlinjer för Catch and Release

* Lilla Lövsjön är öppen för flugfiske året runt vid isfri sjö. Allt isfiske är förbjudet.

* Ett Dygnskort är giltigt i 24 timmar, är personligt och får inte överlåtas. Max 2 st regnbågar får tas upp och behållas per kort. Om 2 st regnbågar är upptagna är kortet förbrukat och nytt kort måste lösas.
Om 2 st regnbågar är upptagna är det således inte tillåtet att forsätta med catch & release fiske på samma kort, utan nytt kort måste lösas för att få fiska vidare.

* Ett Årskort är giltigt i 365 dagar fr.o.m. det datum det löses, är personligt och får inte överlåtas. Kortet gäller både för både landfiske och flytringsfiske. Max 2 fiskar per dygn och 8 fiskar per år får behållas (samma som för medlemmar). När två regnbågar tagits upp på samma dag skall fisket avslutas eller dagskort lösas. När 8 regnbågar tagits upp på ett år är kortet förbrukat.

* Vid fiske skall giltigt och fullständigt ifyllt fiskekort medföras.

* Giltig legitimation skall medföras.

* Fiskekortsinnehavaren är skyldig att följa de anvisningar som finns på fiskekortet och som kan meddelas vid kortförsäljningsställena eller som anges på anslag vid fiskevattnet.

* Barn under 16 år får fiska utan avgift i sällskap med målsman med giltigt fiskekort. Dock gäller 2 st upptagna regnbågar per kort.

* Endast flugfiske med traditionell flugfiskeutrustning är tillåtet. Allt annat fiske är förbjudet, vilket bland annat innefattar fiske med kastkula/bombarda, spinnfiske, mete (oavsett agn eller metod) eller samt fiske med nätredskap.

* Max ett spö per fiskare åt gången.

* Fiske får endast ske från land eller genom vadning, med undantag för flytringsfiske (se särskilda regler nedan).

* Flytringsfiske är tillåtet året runt vid isfri sjö med undantag för Utloppsviken. Flytringsgränsen är tydligt markerad med landmärken och bojar (se även karta). Flytringsfiske är ej tillåtet söder om denna gräns och således får man inte passera denna gräns med sin flytring. Landfiskare har företräde i hela sjön med kastlängds avstånd. Flytring med åror är ej tillåtet. Båtmotorer är ej tillåtna.

Capture

* Gräskarp och Öring är fredad och ska varsamt återsättas. Riktat fiske mot dessa arter är förbjudet.

* Den som bryter mot dessa bestämmelser förlorar med omedelbar verkan sin fiskerätt. Bestämmelser gäller vid laga ansvar.

* Allt olovligt fiske polisanmäls.