Om GSFF

Vi är en liten ideel förening som består av fiskeintresserade person i Gråbo med omnejd. Föreningen bildades 1977 och är ansluten till Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund och har som syfte att genom avtal med fiskerättsinnehavare (LFVO) bereda medlemmar och allmänheten tillfälle till sportfiske i dessa sjöar.

GSFF Logga

Gråbo Sportfiske & Fiskevårdsförening
Box 4059
433 12 Gråbo

Mail: info@grabosportfiske.se

Facebook: http://www.facebook.com/grabo.sportfiskeforening

Klubblokalen:
Vi befinner oss vid Lilla Lövsjön. Huset ligger på höger sida om infarten till Lilla Lövsjön.
Ljungslättsvägen 127, Gråbo
Klicka här för att se karta

 

Styrelsen 2017:
Ordförande: Christopher Nävås                ordforande@grabosportfiske.se

Vice Ordförande: Stefan Lundgren

Kassör: Elsa D´Arcy

Sekreterare: Urban Aheinen                      info@grabosportfiske.se

Ledamot: Nils Sahlqvist
Ledamot: Daniel Kjellberg
Ledamot: Hans Sahlqvist
Ledamot: Sven-Bertil Lundqvist

Suppleant: Mikael Hagman
Suppleant: Christer Baatz
Suppleant: Alf Brycke
Suppleant: Conny Andersson Fridell

Revisor: Björn Meyer
Revisor: Åke Hallberg
Revisorsuppleant:

Övriga förtroendeuppdrag:
Vattenvårdsansvarig: Nils Sahlqvist

Fiskekortsansvarig: Elsa D´Arcy

Webmaster: Urban Aheinen                       info@grabosportfiske.se

Bevakningsansvarig: Sven-Bertil Lundqvist

Ungdomsansvarig: Vakant

Valberedning: Styrelseuppdrag

Representant LFVO: Alf Hansson

Medlemsfrågor hänvisas till mail: info@grabosportfiske.se