Sjösandsländan kläcker!!!

Nu kläcker Sjösansländan (Ephemera Vulgata) för fullt i Lilla Lövsjön och fisken är helt tokig i dessa!

Så passa på att åka upp och ha ett oförglömligt fiske!