För varmt för Catch & Release

”Den långa perioden med varmt & fint väder gör att det sedan en tid tillbaka råder badtemperatur i Lilla Lövsjön. Klubben avråder därför starkt från att bedriva Catch & Release fiske. C & R ska inte bedrivas vid vattentemperaturer på över 18°C, då syrehalten i vattnet är då för låg för att fisken ska ha en rimlig chans att återhämta sig. Vill du ändå fiska i Lilla Lövsjön är du så klart välkommen, men vi rekommenderar i så fall att du behåller eventuell fångst enligt de regler som finns för just det kort du har löst. Och om du inte redan har gjort det så uppmanar vi dig att läsa våra riktlinjer för C & R som finns att ladda ner här på iFiske.”

Röjning av näckrosor 2023-06-11

OBS! Söndagen den 11/6 2023 kommer klubben att röja vissa platser i sjön från näckrosor. Syftet är att förbättra möjligheterna till flugfiske från land och genom vadning under sommar och tidig höst. Arbetet kommer att pågå mellan kl 10:00-14:00. Vi bedömer att då arbetet pågår så kommer detta att inkräkta på möjligheterna att bedriva flugfiske på ett bra sätt.