Skadegörelse och tjuvfiske

Lilla Lövsjön utsattes i helgen för skadegörelse då ett okänt antal personer haft sönder 2 st grillplatser, eldat upp sittplatser, bänkar och skyltar, förstört eldstäder och huggit ner flera träd, haft sönder spöhållare och vedförråd. Åtskilliga kassar med ölburkar, skräp och dyligt har lämnats kvar i naturen. Vi har hittat spår av tjuvfiske men oklart i vilken utsträckning det skett. Vi har säkrat några spår från personerna men är i behov av hjälp från allmänheten om tips och iakttagelser runt sjön i helgen. Vi kommer snarast möjligt att iordningställa Lilla Lövsjön till den fantastiska idyll den är och visa att vi inte tolererar detta.
Dela gärna denna informationen till alla fiskare ni känner och GSFF är tacksamma för alla tips som kommer in till oss.